Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego refas.pl  jest REFAS SP. Z O.O. zwanym w części dalszej regulaminu sprzedawcą, z siedzibą w Mszanie Dolnej

ul. Fabryczna 10, 34-730 Mszana Dolna,

NIP: 737 001 08 10


1 – INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki jak i zasady sprzedaży oraz dostaw mebli zakupionych w sklepie internetowym refas.pl

 2. Regulamin ten stanowi równocześnie integralną cześć umowy sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedawcą a klientem. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia.

 3. Warunkiem dokonania rejestracji w serwisie a zarazem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta.

 4. Przedstawione ceny w sklepie internetowym refas.pl wyrażone są w złotówkach i są cenami brutto - zawierającymi podatek VAT.

 5. Ceny podane przy produktach są cenami brutto

 6. Sklep refas.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach produktów

 

 2 – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 W celu dokonania zakupu towarów w sklepie internetowym refas.pl należy dokonać odpowiedniego wyboru produktu oraz umieścić go w koszyku. Następnie należy dokonać rejestracji. Rejestracja polega na podaniu szczegółowych danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towarów, takich jak nazwa placówki, adres e-mail, telefon oraz imię i nazwisko zamawiającego.

 1. Wszystkie dane podane przez klienta zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizowania odpowiednio składanych zamówień przez sprzedawcę, natomiast adres poczty elektronicznej może służyć również w celu przysłania informacji handlowych dotyczących nowych produktów lub promocji. Ponadto każdy klient podający swoje dane podczas rejestracji ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich modyfikacji a zarazem może zażądać usunięcia danych.

 2. Dane osobowe klientów nie są przekazywane ani odsprzedawane osobom trzecim.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych klienta poprzez kontakt telefoniczny.

 4. Dokonywanie zamówień w sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę, realizacja następuje  po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem. Wysyłka zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 5. W razie wystąpienia braku zamówionego towaru w momencie złożenia zamówienia przez klienta, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie kupującego – proponując mu towar równoważny w podobnej cenie lub po uzgodnieniu z kupującym zostanie ustalony inny termin realizacji zamówienia. W chwili wystąpienia braku danego asortymentu kupujący ma pełne prawo do zrezygnowania z zamówienia a zarazem odstąpienia od umowy.

 

3 – PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) dla szkół i przedszkoli publicznych faktura jest wystawiana w chwili dostarczenia lub po dostawie towaru.

b) dla firm lub placówek niepublicznych: zaliczka lub całość opłaty przed dostawą towaru

 
  4 – WYSYŁKA TOWARU

 1. Towar zakupiony w sklepie internetowym jest wysyłany na chwilę obecną tylko na terenie Polski za pośrednictwem własnego transportu lub firmami kurierskimi.

 2. Darmowa dostawa przewidziana jest dla klientów z obszaru zaznaczonej w zakładce darmowej dostawy: kliknij tutaj

 3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami dostarczenia towaru – w przypadku lokalizacji poza terenem darmowej dostawy. 

5 – REKLAMACJE

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru, okaże się iż towar jest niezgodny z zamówieniem, bądź budzi jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jakości należy natychmiast powiadomić o tym fakcie sprzedawcę w celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji.

 2. Kupujący jest zobligowany do przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej wszelkich niezbędnych danych takich jak: numer zamówienia, data zakupu.

 3. Kupujący powinien sprawdzić stan i ilość towaru w chwili przyjęcia.

 4.  W przypadku niezgodności towaru z umową klient zgłosi rodzaj niezgodności czy wady na piśmie.

 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w nieprzekraczalnym terminie 14 dni – wszelkie odpowiedzi są przekazywane kupującemu drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

6 – POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu czyli od dnia: 31.05.2016

 2. REFAS SP. Z O.O. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. Do umów zawartych przed wprowadzonymi zmianami stosuje się wersję Regulaminu aktualną na datę złożenia zamówienia.

 3. W chwili wystąpienia uzasadnionego podejrzenia że dane podane przez kupującego są nieprawdziwe,  bądź niekompletne oraz uniemożliwiające odpowiednią realizację zamówienia, sprzedawca ma prawo do wstrzymania zamówienia.


Product successfully added to the product comparison!